Ymgysylltu: Cyngor Sir Caerfyrddin

Dulliau o Ymgynghori ac Ymgysylltu gan Awdurdodau Lleol Cymru yn y stod y Broses Pennu Cyllideb

Cyngor Sir Caerfyrddin a ymgynghorodd â’r gynulleidfa ehangaf, a honno’n cynnwys 40 o wahanol randdeiliaid, partneriaid cyflawni a 30 o sefydliadau yn y trydydd sector. Roedd y barnau a gasglwyd wedi’u cyflwy no’n fanwl gyferbyn â phob un o’r 51 o gynigion cyllideb mewn adroddiad a yst yriwyd gan Bwyllgor Craffu’r Cyngor.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 07/10/2014   Categorïau: Cyllid Llywodraeth Cymru Ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau