Cynorthwyo gweithwyr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Dulliau o Ymgynghori ac Ymgysylltu gan Awdurdodau Lleol Cymru yn y stod y Broses Pennu Cyllideb

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi tynnu sylw at y cymorth a gynigiodd i’w weithwyr yn ystod y broses pennu cyllideb ar gyfer 2014-15. Gwahoddwyd gweithwyrac Undebau Llafuri ddigwyddiadau agored a hynigiwyd cyngor iddynt ar yrfaoedd a materion ariannol. Roedd y Cyngor hefyd wedi cydweithio ag ymgynghorwyr annibynnoli ddarparu craffu a herio ychwanegol yn y broses pennu cyllideb ac roeddent wedi helpu i gynnal adolygiadau o wasana ethau ac o’r sefydliad.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 07/10/2014   Categorïau: Cyllid Llywodraeth Cymru Ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau