Offer ymgynghori: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Dulliau o Ymgynghori ac Ymgysylltu gan Awdurdodau Lleol Cymru yn y stod y Broses Pennu Cyllideb

Roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi arloesi yn ei ddull o redeg y broses pennu cyllideb ar gyfer 2014-15 drwy ddefnyddio offeryn efelychu cyllideb ar-lein. Defnyddiwyd yr offeryn i ymgysylltu â chyf ranogwyr a gofyn iddynt gyrraedd y targed o arbed £34 miliwn dros gyfnod o bum mlynedd.Pwrpas yr ymarfer hwn oedd hybu dealltwriaeth y cyhoedd o’r rhagolygon ariannol ymestynnol.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 07/10/2014   Categorïau: Cyllid Llywodraeth Cymru Ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau