Dadansoddi a lledaenu ymatebion i ymgyngoriadau: Cyngor Caerdydd

Dulliau o Ymgynghori ac Ymgysylltu gan Awdurdodau Lleol Cymru yn y stod y Broses Pennu Cyllideb

O ran dadansoddi a lledaenu canlyniadau ymgynghori, mae Cyngor Caerdydd a Chyngor Sir Fynwy yn rhagori’n neilltuol. Cyngor Dinas a Sir Caerdydd a gyhoeddodd y dadansoddiad ansoddol ac ystadegol mwyaf ynhwysfawr o ymatebion i ymgynghoriad ac mae adroddiad hir ar gael ar wefan y Cyngor.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 07/10/2014   Categorïau: Cyllid Llywodraeth Cymru Ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau