Dadansoddi a lledaenu ymatebion i ymgyngoriadau: Cyngor Sir Fynwy

Dulliau o Ymgynghori ac Ymgysylltu gan Awdurdodau Lleol Cymru yn y stod y Broses Pennu Cyllideb

Roedd Cyngor Sir Fynwy wedi ymgynghori mewn ffordd unigryw drwy ystyried pob un o’r ymatebion i’r ymgynghoriad yn fanwl a rhoi sgôr iddo.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 07/10/2014   Categorïau: Cyllid Llywodraeth Cymru Ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau