Syniadau ar gyfer y dyfodol: Dinas a Sir Abertawe

Dulliau o Ymgynghori ac Ymgysylltu gan Awdurdodau Lleol Cymru yn y stod y Broses Pennu Cyllideb

Mae Dinas a Sir Abertawe yn rhagori o r an ei ystyriaeth fwy sylfaenol i’r dull o ddarparu gwasanaethau yn y dyfodol. Cyflawnodd hyn drwy lansio menter helaeth a hirdymor o’r enw Abertawe Gynaliadwy: Yn Addas i’r Dyfodol sy’n canolbwyntio ar y canlynol: Pwrpas craidd y Cyngor yn y dyfodol; Trawsnewid gwasanaethau a’r model darparu; Mwy o gydweithio â chynghorau eraill, sefydliadau lleol, grwpiau cymunedol ac, yn enwedig, preswylwyr, Darparu atebion cynaliadwy sy’n rhoi pwyslais ar atal.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 07/10/2014   Categorïau: Cyllid Llywodraeth Cymru Ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau