Llunio Siarter Cynghorau Tref a Chymuned ar Fannau Brycheiniog

Cydweithiodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog â 50 o gynghorau tref a chymuned ar draws y parc cenedlaethol i ysgrifennu siarter a chynllun gweithredu fyddai’n pennu ac yn cyfeirio gwell ffyrdd o weithio ar y cyd (yn ôl ffiniau perthnasol) er lles pobl yr ardal.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 06/11/2014   Categorïau: Awdurdod Parc Cenedlaethol Cyfranogaeth Cymru Cymunedau gwledig
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau