Cynllun Cyfun Ynys Môn

Rydyn ni wedi bod yn paratoi cynllun cyfun Ynys Môn ers mis Mawrth 2012. Mae wedi’i orffen bellach 
a daw’r ymgynghori amdano i ben ddydd Gwener 18fed Ionawr 2013. Nod y cynllun yw gwella ffordd 
o fyw pobl a chymunedau lleol trwy wella eu lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol dros y 
12 mlynedd nesaf. Bydd y cynllun yn amlinellu’r delfryd strategol cyffredinol ar gyfer yr ynys a bydd 
partneriaethau’n cydweithio i gyflawni’r hyn sydd i ddeillio ohono.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 24/11/2014   Categorïau: Cyfranogaeth Cymru Cynlluniau lles (gan gynnwys SIPs) Ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau