Rhaglen Cefnogi Pobl - menyw a ddioddefodd drais domestig yn cael ei helpu i weddnewid ei bywyd, Gwasanaeth Cam-drin Domestig Allgymorth Mynwy (MODAS)

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn rhoi cymorth yn ymwneud â thai i helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cymunedau lleol.

Mae’r astudiaeth achos hon yn dangos sut mae Gwasanaeth Cam-drin Domestig Allgymorth Mynwy (MODAS) ac asiantaethau eraill yn cynnig cefnogaeth a chyngor i ddioddefwyr trais domestig, gan gynnwys help i ddod o hyd i gartref newydd. Mae’r astudiaeth achos yn ddienw rhag i chi wybod pwy yw’r fenyw dan ...
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 02/05/2014   Categorïau: Cartrefi Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau