Rhaglen Cefnogi Pobl - helpu menyw a ddioddefodd drais domestig i deimlo’n ddiogel yn ei chartref ei hun, Cymorth i Fenywod Casnewydd - stori Jane

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn rhoi cymorth yn ymwneud â thai i helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cymunedau lleol.

Mae’r astudiaeth achos hon gan Cymorth i Fenywod Casnewydd yn dangos fel y mae dioddefwyr trais domestig yn gallu aros yn eu cartrefi eu hunain os cânt gefnogaeth.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 02/05/2014   Categorïau: Cartrefi Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau