Rhaglen Cefnogi Pobl – helpu menyw a ddioddefodd drais domestig i fyw yn ei chartref heb ofn, Cymorth i Fenywod Casnewydd - stori Clare

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn rhoi cymorth yn ymwneud â thai i helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cymunedau lleol.

Mae’r astudiaeth achos hon gan Cymorth i Fenywod Casnewydd yn dangos fel y mae dioddefwyr cam-drin domestig yn gallu aros yn eu cartrefi eu hunain os cânt gefnogaeth.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 02/05/2014   Categorïau: Cartrefi Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau