Rhaglen Cefnogi Pobl - Sut mae cefnogi pobl yn lleihau’r galw ar wasanaethau’r GIG

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn rhoi cymorth yn ymwneud â thai i helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cymunedau lleol.

Mae'r pedair astudiaeth achos hyn yn dangos sut y mae gwasanaethau a ariennir drwy Cefnogi Pobl wedi helpu pobl i gynnal eu tai ac wedi lleihau'r galw am wasanaethau mwy costus y GIG.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 28/10/2013   Categorïau: Cartrefi Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau