Gweithio Gyda’u Gilydd: Pwyllgor Materion Cenedlaethol Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru

Mae’r tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru wedi gwneud ymrwymiad i sicrhau bod pobl Cymru yn parhau i gael Gwasanaeth Tân ac Achub o’r radd flaenaf, gwasanaeth y gellir ymfalchïo ynddo, a gwasanaeth sy’n seiliedig ar welliant parhaus ac sy’n darparu gwasanaeth gwerth am arian. Mae’r pwysau economaidd presennol yn gosod heriau newydd i bob sefydliad a bwriad y Gwasanaethau Tân ac Achub yng Nghymru yw ymateb yn uniongyrchol i’r heriau hyn. Er mwyn gwneud hyn, sefydlwyd Pwyllgor Materion Cenedlaethol, sydd newydd nodi ail flwyddyn o lwyddiannau.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 24/02/2015   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau