Ailffocysu gwaith gyda plant a phobl ifanc

Mae Gwasanaethau Plant Sir Fynwy wedi gweld newidiadau sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae hyn wedi arwain at wasanaeth aneffeithlon i blant a phobl ifanc a morâl isel ymysg staff. Ers mis Ebrill 2014, bu’n rhaid cychwyn canolbwyntio o’r newydd ar waith uniongyrchol â phlant a phobl ifanc yng nghyd-destun arfer da.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 13/03/2015   Categorïau: Gyfnewidfa Arfer Da
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau