Cwm Cynon Women’s Aid

Cronfa Gwirfoddoli yng Nghymru

Mae elusen o'r cymoedd sy'n cefnogi pobl sydd wedi dioddef cam-drin domestig yn elwa o griw newydd o wirfoddolwyr diolch i gymorth gan gronfa grantiau Gwirfoddoli yng Nghymru.

Mae bron i 70 o wirfoddolwyr newydd wedi ymuno i gefnogi Cymorth i Fenywod Cwm Cynon ers iddyn nhw gael cyllid i recriwtio cydlynydd gwirfoddolwyr amser llawn i ddatblygu ac i hyfforddi gwirfoddolwyr newydd.

Mae'r gwirfoddolwyr yn rhoi cefnogaeth emosiynol i fenywod sydd wedi profi cam-drin domestig, yn ogystal â sesiynau mentora un i un i'w helpu i ailadeiladu eu bywydau.

Maen nhw hefyd yn helpu Cymorth i Fenywod Cwm Cynon yn eu lloches argyfwng, sy'n rhoi llety i hyd at wyth o fenywod a 24 o blant, yn ogystal â helpu yn swyddfa'r elusen yng Nghwm Cynon.

Dywedodd Eirlys Young, gwirfoddolwr a chydlynydd mentoriaid Cymorth i Fenywod Cwm Cynon, bod rôl gwirfoddolwyr yn hollbwysig o ran gwella ansawdd y gwasanaethau mae'r elusen yn eu cynnig.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 24/04/2015   Categorïau: WCVA
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau