Cymunedau Mentrus

Prosiect sy'n darparu cymorth ymarferol i fudiadau trydydd sector yw Cymunedau Mentrus er mwyn eu helpu i fod yn fwy cynaliadwy, cynhyrchu ffrydiau incwm newydd ac ymgeisio'n llwyddiannus i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus.

Trwy Swyddogion Cymunedau Mentrus ar hyd yr ardaloedd Cydgyfeirio, mae'r prosiect yn rhoi gwybodaeth a chyngor i fudiadau ar gyllid, rheolaeth sefydliadol a datblygiad gwirfoddolwyr, yn ogystal â chynnig arbenigedd ar gynaliadwyedd ariannol.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 24/04/2015   Categorïau: WCVA
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau