Y Porth at ddyfodol disgleiriach

Sut mae cyllid Ewropeaidd drwy brosiect y Porth Ymgysylltu WCVA wedi helpu i newid bywydau yng Nghymru

Mae cyllid y Porth wedi galluogi YMCA Caerdydd i ddarparu hyfforddiant cyflogaeth, cyfleoedd gwirfoddoli a gwaith i 38 o bobl yn rhagor a effeithir gan ddigartrefedd.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 24/04/2015   Categorïau: WCVA Y Porth Ymgysylltu
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau