Menter o Bowys am lansio ystod cynnyrch newydd

Buddsoddi Cymdeithasol

Mae menter gymdeithasol ym Mhowys sy’n cynhyrchu anrhegion i’r cartref yn barod i lansio cynnyrch gofal croen newydd ar ôl denu buddsoddiad gan y Gronfa Fenthyciadau i Ficrofusnesau Cymru.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 24/04/2015   Categorïau: Buddsoddi Cymdeithasol Mentrau Cymdeithasol WCVA
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau