Case study evaluation of the collaborative commissioning of social care in south east Wales with a focus on telecare/telehealth and accommodation with care

European Social Fund

This document is not available in Welsh. To view the English version, please click on the link below. Dyw'r ddogfen yma ddim ar gael yn Gymraeg. I weld y fersiwn Saesneg, cliciwch ar y ddolen isod.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 27/05/2015   Categorïau: CLlLC Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF)
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau