Menter Rheoli Asedau Eiddo Cydweithredol

Mae'r project hwn yn ystyried a oes potensial i gyrff sector cyhoeddus gydweithredu o ran rheoli a datblygu ystadau eiddo. Pwy sydd yn rhan o'r Fenter? Cyngor Dinas a Sir Caerdydd, Llywodraeth Cymru, Bwrdd lechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Gweithredu Gwirfoddol Caerdydd, Heddlu De Cymru, Prifysgol Caerdydd, Ymddiriedolaeth GIG Felindre, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, Prifysgol Morgannwg, Gwasanaeth Tân ac Ambiwlans De Cymru, a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae'r project hwn yn ystyried a oes potensial i gyrff sector cyhoeddus gydweithredu o ran rheoli a datblygu ystadau eiddo. Yn benodol, mae'r project yn ceisio Ilunio atebion arloesol o ran cydleoli gwasanaethau. Caiff ei gefnogi gan arian Buddsoddi i Arbed ac mae wedi cael sêl bendith y Gweithgor Asedau Cenedlaethol. Yn y pen draw y nod yw rhyddhau asedau dros ben. Bydd hyn yn Ileihau costau gweithredol a sicrhau buddsoddiad cyfalaf i adnewyddu a moderneiddio'r ystad.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 31/07/2013   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau