Arbed Arian Trwy Archwiliadau Dwr

Cafodd Heddlu De Cymru eu darparu ag archwiliadau Dwr Cymru a chynhaliwyd camau gweithredu adferol am ddim. Maent wedi arbed £10,000 y flwyddyn ym Mhencadlys Heddlu De Cymru. Mae Pencadlys Heddlu De Cymru lledaenu ar draws 12 acer ac yn cynnwys ystod amrywiol o Iety, o adeiladau cyn y rhyfel i amgylcheddau modern, addas i'r pwrpas. Mae'r safle yn defnyddio cyfartaledd o 13.5 miliwn Litr o Dwr y flwyddyn ar gost - £38,000. Mae angen i sefydliadau sector cyhoeddus fonitro defnydd dwr yn effeithiol ar draws eu hystadau, yn enwedig mewn cyfnod anodd, er mwyn rheoli costau. Heb fonitro o'r fath, mae deall patrymau ymddygiad staff a nodi unrhyw faterion cynnal a chadw costus (megis gollyngiadau dwr) yn anodd. Mae Dwr Cymru yn darparu asesiadau safle rhad ac am ddim i'r holl sefydliadau sy'n defnyddio mwy na phedair miliwn Iitr o ddwr y flwyddyn. Mae'r asesiad safle yn golygu gwerthusiad y defnydd o ddwr, ac arolwg manwl o'r holl gyfleusterau safle megis toiledau a cheginau.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 15/08/2013   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau