Rheoli dwr - y manteision go iawn o ddarllen mesurydd

Mae Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn defnyddio Darllenydd Mesurydd Awtomatig fel offeryn perfformiad yn ogystal ag offeryn rhybudd, sy'n eu galluogi i reoli defnydd yn effeithlon, ymateb yn syth i anghysondebau ac arbed arian. Sefydlwyd Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan ar y 1af o Hydref 2009 ac mae'n cwmpasu ardaloedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen a De Powys. Mae angen i sefydliadau sector cyhoeddus i fonitro defnydd dwr ar draws eu hystadau yn effeithiol, yn enwedig mewn cyfnod anodd, er mwyn rheoli costau. Heb y fath fonitro, mae deall patrymau ymddygiad staff ac adnabod unrhyw faterion cynnal a chadw drud (megis gollyngiadau dwr) yn anodd.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 15/08/2013   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau