Rhoi Ynni i mewn i Werthusiadau Perfformiad

Fe ddefnyddiodd Gwasanaeth Prawf De Cymru (gynt) Werthusiadau perfformiad staff i weithredu eu polisi gwyrdd ar draws y sefydliad. Fe wnaeth isadrannau Ieihau milltiroedd, gynyddu ailgylchu ac adrodd ar eu cynnydd ar weithredu'r Polisi i'r Bwrdd. Roedd Gwasanaeth Prawf De Cymru oedd yn gyfrifol am ddiogeIu'r cyhoedd, Ileihau aildroseddu, cosbi troseddwyr yn briodol, sicrhau ymwybyddiaeth troseddwyr o effeithiau trosedd ar ddioddefwyr a'r cyhoedd, ac adfer troseddwyr. Cyfunodd â Gwasanaethau Prawf eraill yng Nghymru yn 2010 i greu Ymddiriedolaeth Prawf Cymru. Fe wnaeth cyn uwch reolwr Adnoddau Dynol a rhannu Cynllunio Busnes y Gwasanaeth ddarparu gwybodaeth ar ddefnyddio arfarniadau staff i weithredu Polisi Gwyrdd. Bob blwyddyn, cynhyrchodd y Gwasanaeth Gynllun Busnes Blynyddol, gyda chyfres o flaenoriaethau ac amcanion ar gyfer gwella. Dewisodd y Gwasanaeth baratoi Polisi Gwyrdd fel rhan o Gynllun Busnes Blynyddol.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 22/08/2013   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau