System Rheoli Cydymffurfedd

Mae'r System Rheoli Cydymffurfedd yn ymagwedd gorfforaethol tuag at gydymffurfio sy'n darparu dull safonol, yn lleihau atebolrwydd ariannol a risg. Mae'r Awdurdod gyfan yn cael ei gofrestru i'r system hon, er ein bod yn gweithredu cyllidebau dirprwyedig. Mae Cyngor Sir Powys yn awdurdod lleol sy'n cwmpasu chwarter tir Cymru gydag oddeutu 7,500 o weithwyr. Mae Cyngor Sir Powys yn gweithredu cyllidebau ac anghenion dirprwyedig i ystyried yr heriau daearyddol sydd yn ei ddarpariaeth gwasanaeth yn gyson. Mae ein poblogaeth prin yn herio darpariaeth gwasanaeth a pholisïau a gweithdrefnau yn cael eu datblygu i ddarparu fframwaith cadarn ar gyfer rheolwyr gwasanaethau. Daethom yn ymwybodol nad oedd pob gwasanaeth yn defnyddio ein tîm contract gwasanaeth canolog i reoli cydymffurfedd o fewn eu heiddo. Roedd hyn yn golygu bod yna wahanol safonau cynnal a chadw a gwasanaethu ar draws y sir oedd yn gwneud y Cyngor yn agored i atebolrwydd a risg mawr. Yn ogystal, roeddwn yn nodi eitemau o offer nad oedd yn cael eu gwasanaethu o gwbl. Rhoddwyd gwybod i uwch reolwyr a penderfynwyd bod angen adolygiad a cafodd y Bwrdd Prosiect Cydymffurfedd Statudol (SCPB) ei sefydlu.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/05/2014   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau