Polisi Asedau Corfforaethol

Mae'r Polisi Asedau Corfforaethol (CAP) yn dwyn ynghyd gweithdrefnau gweithredu yr Awdurdod ar gyfer asedau dan un ddogfen. Mae'n darparu dull safonol o reoli eiddo ac yn lleihau risg ac atebolrwydd ariannol. Mae Cyngor Sir Powys yn awdurdod lleol sy'n cwmpasu chwarter tir Cymru gydag oddeutu 7,500 o weithwyr. Mae Cyngor Sir Powys yn gweithredu cyllidebau ac anghenion dirprwyedig i ystyried yr heriau daearyddol sydd yn ei ddarpariaeth gwasanaeth yn gyson. Mae ein poblogaeth prin yn herio darpariaeth gwasanaeth a pholisïau a gweithdrefnau yn cael eu datblygu i ddarparu fframwaith cadarn ar gyfer rheolwyr gwasanaethau.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/05/2014   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau