Hyfforddiant ar gyfer Aelodau Etholedig ac uwch reolwyr ar reoli prosiectau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnal sesiynau ymarferol ar reoli prosiectau ar gyfer Aelodau Etholedig. Mae’r hyfforddiant yn sicrhau bod y rhai sy'n mynychu yn cael eu paratoi’n drylwyr i wneud penderfyniadau ar brosiectau. Mae hefyd yn rhoi ymwybyddiaeth iddynt o bwysigrwydd bod yn gyson wrth wneud penderfyniadau yn rhan o’r broses o reoli prosiect. Mae adran Gwella a Datblygu Corfforaethol y cyngor yn cynnwys y Swyddfa Rheoli Prosiectau, sy’n cynnig cyngor a hyfforddiant, yn ogystal â mentora ar brosiectau a rhaglenni penodol am gyfnod penodol. Mae’r adran wedi datblygu hyfforddiant ar gyfer swyddogion ynglyn ag arwain a chefnogi rhaglenni a phrosiectau, a gynhelir bedair gwaith y flwyddyn. Yn ddiweddarach, nodwyd angen tebyg am hyfforddiant ymhlith Aelodau Etholedig, fel eu bod nhw yn gallu gweld effaith eu penderfyniadau ar brosiectau’r cyngor.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 18/02/2015   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau