Datblygu gwefan hawdd ei defnyddio

Roedd yr Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol (AGGC) eisiau cael gwybod beth oedd barn pobl am wefan newydd, sef siop un stop ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. Aeth Barod ati i’w helpu i ganfod beth oedd barn aelodau’r cyhoedd. Mae’r Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol yn dîm arbenigol a phwrpasol sy’n cefnogi gwelliannau yn y system gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae Barod yn gwmni gweithwyr cydweithredol a ddatblygodd o fudiad Pobl yn Gyntaf Cymru. Mae eu cyfarwyddwyr a’u gweithlu’n gymysgedd gyfartal o bobl anabl a phobl heb anabledd. Maent yn arbenigo mewn pontio’r bwlch rhwng sefydliadau’r sector cyhoeddus a phreifat a phobl ag anawsterau dysgu. Mynychodd Barod gyfarfod a gynhaliwyd i ddangos y fersiwn beta o’r wefan. Roedd Barod yn teimlo y gallent helpu i wneud y wefan yn fwy hwylus i’w defnyddio, i ddiwallu anghenion pobl yn well. Roedd yr AGGC eisoes yn ymwybodol o’r hyn yr oedd gwasanaethau a gofalwyr ei eisiau gan y safle, gan eu bod wedi ymwneud â phobl o’r dechrau. Er hynny, roeddent hefyd eisiau gwybod beth fyddai pobl yng Nghymru a fyddai angen defnyddio’r wefan ryw ddiwrnod ei eisiau, ac roeddent yn agored i syniadau newydd.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 18/02/2015   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau