Caffael Meddalwedd Amddiffyn y Cyhoedd - Consortiwm Prynu Cymru

Dyfarnwyd fframwaith meddalwedd amddiffyn y cyhoedd er mwyn gwella prosesau cydweithredu, arbedion effeithlonrwydd a gwydnwch o fewn cynghorau yng Nghymru. Erbyn hyn gall cynghorau ddefnyddio'r un feddalwedd, sy'n eu helpu i weithio mewn ffordd integredig.

Gwnaed y penderfyniad cychwynnol i geisio tendr cystadleuol ar gyfer system meddalwedd Amddiffyn y Cyhoedd, yn seiliedig ar ardal y canolbarth a'r de-orllewin a fyddai hefyd yn cynnwys Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.
Sefydlwyd bwrdd prosiect, yn cynnwys penaethiaid gwasanaeth y 6 awdurdod (Cadeirydd - Pennaeth Amddiffyn y Cyhoedd, Cyngor Sir Penfro a Chadeirydd Grŵp Penaethiaid Iechyd yr Amgylchedd Cymru), wedi'i gefnogi gan dîm prosiect o swyddogion. Fe'i cefnogwyd gan y grŵp TG cydweithredol rhanbarthol a darparwyd cymorth gyda rheolwr prosiect (rhan-amser) i helpu.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 02/02/2015   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau