Dysgu proffesiynol yn gwella ansawdd addysg ac yn helpu i wella deilliannau

Dros y chwe blynedd diwethaf, mae tair ysgol gynradd ym Mro Morgannwg wedi cydweithio’n agos i wella dysgu ac addysgu yn eu hysgolion. Mae’r athrawon a’r staff uwch yn Ysgol Gynradd Ynys y Barri, Ysgol Gynradd Rhws ac
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 06/08/2012   Categorïau:
Estyn
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau