Athroniaeth cynhwysiant

Mae gan Ysgol Maes Hyfryd, Sir y Fflint, athroniaeth glir, sef bod hawl gan bob myfyriwr i gael ei anghenion wedi’u bodloni. Er bod gan ddisgyblion ystod eang o anghenion addysgol arbennig, manteisiodd yr ysgol ar uno tair ysgol arbennig er mwyn datblygu rhaglen cynhwysiant sy’n cynnig llwybrau unigol gwahanol a phriodol. Mae’r llwybrau hyn yn galluogi tua hanner y disgyblion hyn i fynychu dosbarthiadau prif ffrwd, datbl...
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 10/08/2012   Categorïau: Estyn
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau