Ymsefydlu WASPI Mewn Llywodraethu Corfforaet Hol; Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Bydd sefydliadau sydd â strwythurau a phrosesau Llywodraethu Gwybodaeth neu Reoli Gwybodaeth a ddatblygwyd yn dda yn ei chael hi’n haws ymsefydlu WASPI yn eu sefydliadau. Mae’r Cyngor wedi cynnwys WASPI yn ei seilwaith Rheoli Gwybodaeth presennol ac mae wedi gweithredu, neu wrthi’n gweithredu, mesurau a fydd yn sicrhau bod WASPI yn cael ei ddefnyddio ar sail gynaliadwy

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 18/09/2015   Categorïau: WASPI
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau