Dementia Care Matters - Rhaglen Bod yn Seren

Lle i’w Alw’n Gartref? Adolygiad o Ansawdd Bywyd a Gofal Pobl Hyn sy’n byw mewn Cartrefi Gofal yng Nghymru (Tachwedd 2014)

Mae’r rhaglen hyfforddiant wyth diwrnod hon yn amcanu at wella hunanymwybyddiaeth ymysg staff gofal, gan roi iddynt y sgiliau ymarferol i ddarparu gofal sy’n wirioneddol yn canolbwyntio ar yr unigolyn i bobl sy’n byw â dementia.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/11/2014   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau