Coleg Therapyddion Galwedigaethol - Byw yn Dda drwy Becyn Gweithgareddau mewn Cartrefi Gofal 2013

Lle i’w Alw’n Gartref? Adolygiad o Ansawdd Bywyd a Gofal Pobl Hyn sy’n byw mewn Cartrefi Gofal yng Nghymru (Tachwedd 2014)

Dyluniwyd yr adnodd hwn er mwyn galluogi staff cartrefi gofal i alluogi preswylwyr i fyw bywyd mwy egnïol. Mae’r pecyn yn darparu amrywiaeth o awgrymiadau ar gyfer newid dulliau traddodiadol o ddarparu gofal seiliedig ar dasg drwy amlinellu’r dulliau y gallai staff gofal eu gweithredu, o sgwrs 5 munud gyda phreswylydd i roi cymorth yn y gegin ac ymarfer corff ysgafn. Hefyd, mae buddion cael preswylwyr i fyw bywydau mwy actif mewn cartrefi gofal yn cael eu hamlinellu mewn perthynas â gwell teimlad o les corfforol ac emosiynol, teimlad o berthyn, yn ogystal â mwy o siarad, gwenu a chwerthin.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/11/2014   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau