Action on Hearing Loss / Age Cymru

Lle i’w Alw’n Gartref? Adolygiad o Ansawdd Bywyd a Gofal Pobl Hyn sy’n byw mewn Cartrefi Gofal yng Nghymru (Tachwedd 2014)

Yn 2013, dosbarthwyd llyfryn dwyieithog ‘Ansawdd Bywyd i breswylwyr sy’n colli eu clyw’, i bob cartref gofal yng Nghymru. Mae’r llyfryn yn trafod y problemau a geir mewn cartrefi gofal ynghylch colli clyw, sut y gall y rhain effeithio ar ansawdd bywyd a sut y gall aelodau staff gefnogi’r preswylwyr yn well er mwyn iddynt fwynhau ansawdd bywyd da. Mae’n cynnwys gwybodaeth am sut i adnabod colli clyw, sut i gefnogi preswylwyr sy’n colli eu clyw a sut i gefnogi pobl sy’n byw â chymhorthion clyw.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/11/2014   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau