Prosiect ‘Eich Parc’

Prosiect tair blynedd yw Eich Parc, a ariennir gan raglen Pawb a’i Le y Gronfa Loteri Fawr.

Datblygwyd dull Eich Parc drwy wersi a ddysgwyd ym mhrosiect Mentro Allan a oedd ar waith 2006-10 ac a ymchwiliodd i’r ffordd orau o ennyn diddordeb gwahanol grwpiau targed mewn ymarfer corff rheolaidd yn yr awyr agored, grwpiau nad oeddynt yn ymarfer corff o’r blaen.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 10/12/2015   Categorïau: Awdurdod Parc Cenedlaethol Cronfa Lotteri Fawr Cyfranogaeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau