Un Conwy

Gosododd Strategaeth Gymunedol flaenorol Conwy weledigaeth Partneriaeth tymor hir ar gyfer sut oedd Conwy yn cynllunio gwella o 2004 i 2014. Mae'r Strategaeth hon yn awr yn 8 mlwydd oed, ond bydd mewn bodolaeth tan 2013. Gyda hyn mewn golwg, dechreuodd y broses o adolygu a diweddaru'r strategaeth o ddifrif yn 2010. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllawiau statudol i gefnogi'r broses hon yn 2009 o dan Ran 2 Mesur Llywodraeth Leol Cymru.


Roedd y canllawiau hyn yn argymell dylai’r rhai sy'n gyfrifol am y Strategaeth Gymunedol 'gynnwys y gymuned trwy gydol y broses cynllunio cymunedol... gan sicrhau bod pob cyfranogiad yn barhaus ac ystyrlon'.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 24/02/2016   Categorïau: Cyfranogaeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 1 Pleidleisiau