Prosiect Ymgysylltu â’r Gymuned ar Ansawdd Bywyd

Bwriedir y prosiect i fynd i’r afael â materion ynghylch ansawdd bywyd sy’n effeithio ar gymunedau lleol. Drwy gynnwys rhanddeiliaid allweddol megis y cyhoedd, yr heddlu, awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill, gallant gydweithio i ganfod ateb i’r problemau/materion yn y gymuned. Bydd y grŵp cyfranogi cyhoeddus yn gyntaf yn blaenoriaethu’r materion lleol ac yna’n trafod y rhain â’r awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill. Cynhwysir yr heddlu, awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill er mwyn rhoi eglurder a gwybodaeth ynghylch datrys materion lleol; a allai newid y ffordd y mae’r cyhoedd yn blaenoriaethu materion lleol. Yna, dangosir map i’r cyhoedd o’r ardal leol a gofyn iddynt ddangos yn union ble mae’r materion lleol. Bydd y map wedyn yn llywio ac yn cynorthwyo’r heddlu, yr awdurdod lleol ac asiantaethau eraill i fynd i’r afael â’r materion lleol yn fwy manwl gywir.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 24/02/2016   Categorïau: Cyfranogaeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 1 Pleidleisiau