Ymgynghori ar y Gyllideb: Defnyddio Efelychydd Cyllideb (offeryn ar y we) i hwyluso ac ysgogi ymgysylltu â’r cyhoedd

Mae graddfa’r her ariannol sy’n wynebu mudiadau cyhoeddus yng Nghymru wedi’i chofnodi’n helaeth drwy sylw diweddar yn y wasg a thrafodaethau gwleidyddol. Nid yw’r effaith ‘diferu i lawr’ o ran toriadau mewn cyllidebau o Lywodraeth Genedlaethol i Ganolog i Leol, erioed wedi bod mor amlwg. O ganlyniad, mae awdurdodau statudol yn wynebu her anorchfygol bron – sut i fantoli’r gyllideb yn effeithiol ar adeg pan nad yw’r galw am wasanaethau erioed wedi bod yn uwch.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 24/02/2016   Categorïau: Cyfranogaeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 1 Pleidleisiau