Grŵp Ffocws Prosiect Canolfan Islamaidd

Mae canser yn effeithio ar lawer o bobl yn ystod eu hoes, ac felly mae’n bwysig iawn darparu gwybodaeth gywir ynglŷn â rhaglenni sgrinio sydd ar gael er mwyn galluogi dewis gwybodus. Yng ngoleuni tystiolaeth ehangach sydd ar gael ar lefel genedlaethol a rhyngwladol ac o ystyried nod Iechyd Cyhoeddus Cymru i greu Cymru iachach, hapusach a thecach, penderfynom gynnal gwaith prosiect gyda’r Gymuned Fwslimaidd yn Wrecsam i sefydlu rhwydwaith cynaliadwy i rannu gwybodaeth ynglŷn ag iechyd a sgrinio â’r gymuned, y gellid ei efelychu ar gyfer cymunedau eraill o Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig ledled Cymru. Roedd cynllun y prosiect yn cynnwys nifer o gamau megis y cam cychwynnol sef canfod cyfryngwyr cymunedol a chysylltu â nhw.

Arweiniodd canlyniad y cam hwn at grŵp ffocws lle cyfranogodd menywod a oedd yn cynrychioli 7 cenedligrwydd gwahanol. Arweiniodd canlyniad y grŵp ffocws at gynllunio a chynnal hyfforddiant i hyrwyddwyr cymunedol y mis wedyn. Cynhaliwyd yr hyfforddiant yn y mosg ac fe arweiniodd at ymrwymiad gan yr hyrwyddwyr cymunedol i gynllunio 4 digwyddiad yn ystod y flwyddyn i godi ymwybyddiaeth o raglenni sgrinio yn eu cymuned.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 24/02/2016   Categorïau: Cyfranogaeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 1 Pleidleisiau