Ymgysylltu â Sipsiwn a Theithwyr ym mhroses y Cynllun Datblygu Lleol

Mae datblygu safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yn ddadleuol iawn. Dengys profiad blaenorol fod gan aelodau o’r cyhoedd ehangach gryn bryderon ynghylch lleoliad safleoedd Teithwyr ac mae Aelodau Etholedig yn ei chael yn anodd rhoi sicrwydd i gymunedau. Serch hynny, mae dyletswydd gyfreithiol ar yr awdurdod lleol i baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol, gan gynnwys darpariaethau ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 24/02/2016   Categorïau: Cyfranogaeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 1 Pleidleisiau