Betsi Cadwaladr

Asesiadau Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Canllaw ar gyfer Awdurdodau Lleol

Yng nghyd-destun Cymru, nid peth newydd yw dull gweithredu sy’n seiliedig ar hawliau. Er enghraifft, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi gosod hawliau dynol wrth galon pecyn cymorth ar gyfer prif nyrsys wardiau sy’n canolbwyntio ar hydradiad a maeth3. Ar ben hynny, mae Asesiad y Bwrdd o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn ymgorffori hawliau dynol ochr yn ochr â nodweddion gwarchodedig4. Y deilliannau i hynny fu gwell gwybodaeth am hawliau dynol ac ymwybyddiaeth ohonynt, ynghyd â gwersi defnyddiol a phecyn cymorth ymarferol sy’n seiliedig ar hawliau dynol y gall fod o fudd i sefydliadau iechyd eraill ei fabwysiadu.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/02/2016   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau