Conwy

Asesiadau Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Canllaw ar gyfer Awdurdodau Lleol

Defnyddiodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ymgynghoriad a gwybodaeth gymdeithasol-ddemograffig leol i osgoi toriadau mawr i’w wasanaethau llyfrgelloedd a allai fod wedi cael effaith andwyol ar bobl hyn a phobl anabl. ‘O ganlyniad i’r ymgynghori, mae’r Gwasanaeth llyfrgelloedd wedi bod yn gweithio gyda chymunedau lleol i drefnu Llyfrgelloedd Cymunedol [e]r mwyn ateb galwadau cymunedau. Mae hyn wedi cynnwys defnyddio gwirfoddolwyr i ymestyn y nifer o oriau a gyllidir gan yr Awdurdod Lleol’. Drwy gydweithio â’r gymuned, sydd wedi ysgwyddo’r gwaith o reoli adeiladau llyfrgelloedd tra bo’r Awdurdod Lleol yn darparu gwasanaeth llyfrgelloedd proffesiynol llawn, mae’r gwaith hwn wedi golygu na fydd y pum llyfrgell lai yn cael eu cau6.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/02/2016   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau