Sir Fynwy

Asesiadau Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Canllaw ar gyfer Awdurdodau Lleol

Yn ôl yr adolygiad o Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yng Nghymru, mae Cyngor Sir Fynwy wedi gwella’i broses o gynnal Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb, gan ei gwneud yn ofynnol erbyn hyn i bob cynnig i’r Cyngor gael ei gyflwyno gydag Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb wedi’i gwblhau a ystyrir yn gynnar yn y broses o wneud penderfyniadau. Arweiniodd y dull newydd hwn at ddeilliannau amrywiol i’r gymuned. Er enghraifft, canfuwyd y gallai cynnig i ddiffodd goleuadau stryd yn y nos beri gofid i bobl hyn. Ar ôl proses apelio, cafodd y cynnig .
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/02/2016   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau