Sir Penfro

Craffu Newidiadau i Wasanaethau Cymunedol: Canllaw ar gyfer Awdurdodau Lleol

Mae gan Gyngor Sir Penfro bwyllgor craffu pwrpasol ar gyfer mynd i’r afael â materion pobl hyn. Swyddogaeth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Pobl Hyn, Iechyd a Lles yw adolygu neu graffu ar faterion a gwasanaethau sy’n berthnasol i iechyd a lles, ond yn arbennig rhai sy’n ymwneud â phobl hyn1. Un enghraifft o’r modd y mae’r Pwyllgor yn gallu dylanwadu ar benderfyniadau oedd y cynnig diweddar Sir Benfro yn Dysgu – Rheoli’r Gostyngiad yng Nghyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer Dysgu i Oedolion ac yn y Gymuned. Mynegodd aelodau’r pwyllgor bryderon am y modd y gwnaed penderfyniad y cabinet heb ymgynghori â’r cyhoedd a heb ystyried yn ddigonol sut y bydd cau Canolfannau Dysgu Cymunedol yn effeithio ar bobl hyn ac eraill2. O ganlyniad, penderfynodd y cabinet gynnal ymarfer ymgynghori â’r cyhoedd er mwyn archwilio’r mater ymhellach, gyda’r adroddiad terfynol yn cael ei gyflwyno i’r cabinet erbyn mis Tachwedd 20153.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/02/2016   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau