Ailddatblygu Parciau Penarth Heights

O ganlyniad i ailddatblygiad diweddar ardal breswyl Penarth Heights, mae swm sylweddol o gyllid cymunedol Adran 106, sy’n gysylltiedig â’r ailddatblygiad, wedi’i glustnodi i fuddsoddi mewn Parciau cymunedol o amgylch y datblygiad newydd. Roedd y Cyngor yn awyddus i fuddsoddi cyllid Adran 106 mewn un parc yn benodol ar Heol Paget; y cynllun oedd ailddatblygu’r parc a rhoi parc sglefrio neu fan sglefrio ynddo. Yn sgil adborth negyddol yn yr ymgynghoriadau cychwynnol â thrigolion, mae’r cynlluniau bellach wedi newid a bydd y cyllid Adran 106 nawr yn cael ei rannu rhwng tri pharc sydd o fewn y pellter dynodedig i’r ailddatblygiad. Y gobaith nawr yw gwario’r cyllid i ailddatblygu man sglefrio yng Nghogan, ailddatblygu Parc ar Heol Dingle ac ailddatblygu Parc Sgwâr Plassey. Ymgynghorir ar y gwaith ailddatblygu fel un prosiect cyfan, gan roi’r cyfle i drigolion ymateb i’r holl gynlluniau ailddatblygu ar yr un pryd a rhoi adborth, positif neu negyddol, ar y cynlluniau drwy’r un fforwm.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 04/07/2016   Categorïau: Cyfranogaeth Cymru Ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau