Llwybr Arall i Gleifion sydd angen Mân Lawdriniaethau Geneuol

Atgyfeirir nifer fawr o gleifion at wasanaeth llawfeddygaeth y geg ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf i dynnu dannedd. Mae’r rhan fwyaf o’r triniaethau hyn yn cael eu categorreiddio fel mân lawdriniaethau geneuol (MOS). Er gwaethaf creu capasiti ychwanegol mewn gofal eilaidd, mae nifer y cleifion wedi parhau’n broblem gyda 2269 yn cael mân lawdriniaethau geneuol yn 2016/17. Nod y gwaith gwella hwn oedd: • Datblygu gwasanaeth lle mae Ymarferwyr Deintyddol Cyffredinol a chanddynt sgiliau priodol yn cyflawni mân lawdriniaethau geneuol ym maes gofal sylfaenol • Lleihau nifer y cleifion sy’n cael eu hatgyfeirio at ofal eilaidd i dynnu dannedd • Darparu gwasanaeth effeithlon sy’n gwella llif cleifion drwy ofal sylfaenol ac eilaidd Canlyniad y cynllun peilot oedd cynnydd sylweddol yn nifer cleifion yr oedd angen mân lawdriniaethau geneuol arnynt a gafodd eu trin ym maes gofal sylfaenol a gostyngiad yn y pwysau ar ofal eilaidd. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: Craige Wilson, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf. Craige.wilson@wales.nhs.uk.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gofal Sylfaenol / Rhannu Gofal Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau