Datblygiadau Arloesol mewn Nyrsio’r Clustiau, y Trwyn a’r Gwddf

Roedd nifer gynyddol o gleifion ar restrau aros y Clustiau, y Trwyn a’r Gwddf ar gyfer tynnu cwyr cywasgedig, nad oeddent yn gallu symud ymlaen i gael asesiad awdioleg i gael cymorth clyw. Nod y gwelliant oedd lleihau’r amser aros am apwyntiad i gleifion sydd ar restrau aros y Clustiau, y Trwyn a’r Gwddf, sicrhau bod practisau’n defnyddio’r meini prawf atgyfeirio cywir ar gyfer tynnu cwyr cywasgedig a darparu gwasanaeth costeffeithiol ac effeithlon sy’n gwella llif cleifion drwy ofal sylfaen ac eilaidd. Roeddem hefyd am sicrhau bod cleifion yn cael mynediad at yr arbenigwr mwyaf priodol y tro cyntaf. Cyflawnwyd capasiti cyfunol o 4,160 o apwyntiadau’r flwyddyn gydag oddeutu 2,000 o gleifion yn cael eu gweld o restr aros y Clustiau, y Trwyn a’r Gwddf. Arweiniodd hyd at arbedion cost o £42k i’r gwasanaeth a gostyngiad o 7 mis i 4 wythnos yn y rhestr aros. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: Eluned Evans, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf (Eluned.evans2@wales.nhs.uk).

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gofal Sylfaenol / Rhannu Gofal Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau