E-Gyngor – Gwella cyfathrebu rhwng Meddygon Teulu ag Arbenigeddau

Roedd pob arbenigedd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn wynebu cynnydd blynyddol mewn atgyfeiriadau gan Feddygon Teulu at ofal eilaidd. Er bod gan bractisau Meddygon Teulu fynediad at Borth Cyfathrebu Clinigol Cymru, mae Meddygon Teulu’n parhau i ddefnyddio nifer o ddulliau atgyfeirio ac yn aml ceir achosion o ddyblygu atgyfeiriadau o ganlyniad i ddiffyg cyfathrebu gan arwain at glaf yn cael ei atgyfeirio drwy fwy nag un dull. Roedd pryderon hefyd ynglyn â’r trefniadau llywodraethu. Er mwyn mynd i’r afael â’r materion hyn, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wrthi’n cyflwyno Gwasanaeth Atgyfeirio Cleifion Cymru sy’n darparu un llwybr electronig ar gyfer atgyfeiriadau gan Feddygon Teulu at Ofal Eilaidd. Mae’r system hefyd yn darparu’r gallu i gyfathrebu ddwy ffordd rhwng gofal sylfaenol a gofal eilaidd, a’r cyfan o fewn system archwiliadwy a diogel. Mae canlyniadau rhagarweiniol archwiliad a gynhaliwyd gan y gwasanaethau Cardioleg yn dangos bod 11% o’r cleifion a atgyfeiriwyd wedi’u hanfon yn ôl at Feddygon Teulu gyda chyngor i gefnogi gofal y claf drwy’r system gofal sylfaenol, gan osgoi apwyntiad Claf Allanol. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Bethan Powell, (bethan.powell@wales.nhs.uk) Victoria Davies (Victoria.davies4@wales.nhs.uk), Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol Cleifion Allanol - Proses Atgyfeirio / Brysbennu
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau