Cydnabod llwyddiant gyda Chwaraeon Anabledd Cymru

Asiantaeth datblygu yw Chwaraeon Anabledd Cymru a’i gweledigaeth yw ‘Trawsnewid bywydau drwy chwaraeon’.

Roedd y Gwersyll Chwaraeon Rhanbarthol Dyfodol Cynhwysol a gynhaliwyd fis Ionawr 2016 yn achlysur i ddathlu 120 o bobl ifanc a oedd wedi cymryd rhan mewn prosiect cefnogi a mentora cymheiriaid o’r enw ‘Rhuo gyda Balchder’ (Rhuo).

Mae Rhuo yn helpu pobl ifanc anabl, yn enwedig y rhai ag anabledd dysgu, i ddatblygu sgiliau newydd drwy gyfleoedd arwain a gwirfoddoli ym myd y campau. Cefnogwyd y gwersyll gan 50 o wirfoddolwyr ifanc a oedd eu hun

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 15/08/2017   Categorïau: Gwirfoddoli
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau