Proses well o recriwtio gwirfoddolwyr gydag Urdd Gobaith Cymru

Mudiad ieuenctid cenedlaethol Cymru yw Urdd Gobaith Cymru sy’n cefnogi pobl ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon a’r celfyddydau drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Eisteddfod yr Urdd yw uchafbwynt calendr blynyddol yr Urdd mewn sawl ffordd, gan ddenu hyd at 90,000 o bobl bob blwyddyn. Yn 2016, cynhaliwyd Eisteddfod yr Urdd yn Sir y Fflint, gan gynnig amrywiaeth o gystadlaethau, cerddoriaeth a llawer o ddigwyddiadau a gweithgareddau amrywiol i’r teulu. Cynhelir Eisteddfod yr Urdd, un o wyliau ieuenctid mwyaf Ewrop, mewn sir wahanol yng Nghymru bob blwyddyn.

Mae cyfanswm o 49,000 o blant a phobl ifanc ledled Cymru yn cystadlu ar ddechrau’r broses gymhwyso ranbarthol ar gyfer Eisteddfod yr Urdd bob blwyddyn, ac mae 15,000 yn perfformio yn y digwyddiad cenedlaethol.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 15/08/2017   Categorïau: Gwirfoddoli
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau